Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Contribució de MedReAct al Pla plurianual per les pesqueries demersals (Western Med MAP)
| Notícies| 20/09/2016

La Comissió Europea ha obert una consulta pública sobre el Pla plurianual per a les pesqueres que exploten les poblacions demersals al Mar Mediterrani Occidental (Western Med MAP).

Les poblacions de peixos a la Mediterrània estan en una situació crítica i en alguns casos a punt de col·lapsar. Pel que fa a les espècies demersals al Mar Mediterrani Occidental, les avaluacions més recents mostren que el 93% de les poblacions de peixos estan sobreexplotades, amb una situació especialment crítica per el lluç i el moll. És doncs urgent i necessari revertir dècades de sobrepesca i mala gestió.

D’acord amb la Comissió Europea, l’objectiu de la consulta posada en marxa (des de 30/05/2016 al 30/09/2016) és contribuir a la realització de la política pesquera comunitària i en particular, la sostenibilitat a llar termini de les poblacions i l’aplicació de l’enfocament ecosistèmic en la gestió pesquera.

La xarxa MedReAct (de la qual Fundació ENT n’és part) dóna la benvinguda a aquesta consulta pública i a l’oportunitat d’oferir els nostres punts de vista i recomanacions per recuperar i millorar l’estat de les poblacions de peixos demersals i dels ecosistemes marins.

  • Més informació sobre la consulta pública disponible aquí.
  • L’última revisió de l’estat dels recursos pesquers en el Mediterrani aquí.
MedReAct contribution