El projecte europeu NATURVATION*, en el qual participa ENT, organitza una conferencia online sobre la promoció de solucions basades en la naturalesa (SbN) a les ciutats el proper dia 24 de setembre.
Aquesta conferència es basarà en quatre anys d’investigació i pràctica realitzades a través del projecte NATURVATION per explorar com es pot desbloquejar el potencial urbà de les SbN, comptant per això amb la realització de diverses xerrades, taules rodones i sessions interactives. El programa inclourà debats sobre com les ciutats poden jugar un paper en l’assoliment d’objectius globals de biodiversitat i canvi climàtic, les maneres en què les SbN poden afrontar els reptes de sostenibilitat urbana, entre altres aspectes. Les sessions interactives permetran als participants experimentar les noves eines i enfocaments desenvolupats per l’equip de NATURVATION, els nostres socis i col·laboradors. Luís Campos Rodrigues (ENT) participarà en la taula rodona d’experts dedicada a la implementació pràctica de les SbN.
Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer d’aquest formulari.
* This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730243.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Inscripció[/link]El proyecto europeo NATURVATION*, en el que participa ENT, organiza una conferencia online sobre la promoción de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) a las ciudades el próximo día 24 de septiembre.
Esta conferencia se basará en cuatro años de investigación y práctica realizadas a través del proyecto NATURVATION para explorar cómo se puede desbloquear el potencial urbano de las SBN, contando para ello con la realización de diversas charlas, mesas redondas y sesiones interactivas. El programa incluirá debates sobre cómo las ciudades pueden jugar un papel en el logro de objetivos globales de biodiversidad y cambio climático, las maneras en que las SBN pueden afrontar los retos de sostenibilidad urbana, entre otros aspectos. Las sesiones interactivas permitirán a los participantes experimentar las nuevas herramientas y enfoques desarrollados por el equipo de NATURVATION, nuestros socios y colaboradores. Luís Campos Rodrigues (ENT) participará en la mesa redonda de expertos dedicada a la implementación práctica de las SBN.
Las inscripciones aún están abiertas y se pueden hacer de este formulario.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730243.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link] [link]Inscripción[/link]