Prop de 400 investigadors, activistes i artistes es donaran cita a Estocolm (Suècia) del 20 al 24 de març de 2016 per discutir sobre les possibilitats d’una política ecològica més enllà dels límits disciplinaris.La conferència serà un espai d’intercanvi intercultural sobre ecologia indígena i resistència.
La Xarxa Europea d’Ecologia Política (en anglès European Network of Political Ecology) (ENTITLE) organitza la seva Conferència Internacional UNDISCIPLINED Environments del 20 al 24 de març del 2016 al Students’ Union House (Karen) del KTH Royal Institute of Technology, a Estocolm. Coorganitzada pel Center for Social Studies de la University of Coimbra (Portugal) i el KTH Environmental Humanities Laboratory, en col·laboració amb la KTH ‘s Sustainability Office, serà la primera gran conferència internacional que es realitzi a Europa entorn de l’emergent camp de l’Ecologia Política.
Amb prop de 90 activitats paral·leles (debats, taules rodones i sessions experimentals), i nombroses intervencions artístiques (pel·lícules, fotografies i exhibicions d’art visual, poesia i actuacions teatrals), la conferència estarà basada en una metodologia transdisciplinar d’intercanvis inter pares a través de diferents formes de coneixement, incloent la destacada participació de ponents indígenes.
Podeu consultar aquí el programa.
L’objectiu és donar a conèixer les possibilitats de l’Ecologia Política com una forma d’entendre i revertir l’actual crisi ecològica així com promoure la justícia ambiental i l’apoderament de les bases.
SESSIONS PLENÀRIES I TALLER SOBRE “ACTIVISME INDISCIPLINAT”
Les tres sessions plenàries afavoriran el diàleg entre dos ponents destacats de diferents procedències geogràfiques i entorns disciplinaris:
– ‘Ecologia Política decolonial’: Prof. Kim Tallbear, University of Alberta i Ailton Krenak, intel·lectual en representació de les comunitats indígenes del Brasil;
– ‘Ecologies postcapitalistes’: Prof. Catherine Larrère, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, i Prof. Alf Hornborg, Lund University;
– ‘Encerclament Vs Comuns’: Prof. Nancy Peluso, University of California a Berkeley, i Prof. Ugo Mattei, International University College, Turin.
La conferència finalitzarà amb el Taller “Activisme Indisciplinat”, un espai addicional on reflexionar sobre com practicar activisme ambiental en institucions, organitzacions, a través de la investigació i l’art ofert per analistes com la Prof. Amita Baviskar, de l’Institute of Economic Growth de Delhi. Aquest taller està co-patrocinat pel programa ‘Transformations to Sustainability’ (T2S) del Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC), gràcies a la col·laboració del Swedish Secretariat for Earth System Sciences (SSEESS). The T2S Network oferirà una sessió durant la conferència.
INTERVENCIONS D’INDÍGENES DURANT LA CONFERÈNCIA
La conferència serà un lloc d’intercanvi intercultural sobre ecologies indígenes i resistència. A més de la sessió plenària sobre ‘Ecologia Política Decolonial’, investigadors indígenes i activistes intervindran en diferents conferències així com en la taula rodona “Pensaments decoloniales: Què s’ha de canviar” ofert pels ponents Kim TallBear i Ailton Krenak; l’expert Sámi, May Britt Ohman; el líder Kuna, Cebaldo de Lleó, i el líder i expert Kaiowá Guarani, Tonico Benites. Aquest últim parlarà en nom de l’organització Aty Guasu per informar sobre la violència perpetrada contra el poble Guarani en els últims anys, classificada com a “genocidi” per la Comissió Inter-Americana dels Drets Humans de l’Organització dels Estats Americans.
El taller “Undisciplined Activism” també comptarà amb una àmplia participació d’experts, artistes i activistes de la comunitat indígena Sámi del nord de Suècia. Aquesta àmplia participació de ponents indígenes reflecteix les actuals col·laboracions científiques a la xarxa ENTITLE amb el projecte d’investigació “Suècia i els orígens del colonialisme de recursos global” dirigit pel Prof. Per Högselius (finançat pel Consell Suec d’Investigació (Swedish Research Council), i el Dept. de Geografia Humana / divisió d’Ecologia Humana de la Universitat de Lund.
INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES A LA CONFERÈNCIA
El dissabte dia 20 de març, l’artista Sámi Katarina Pirak Sikku oferirà el discurs inaugural de la conferència junt amb el Prof. Sverker Sorlin del KTH Environmental Humanities Lab. El mateix dia, s’inaugurarà una exposició de fotografies amb quatre col·leccions de diferent temàtica i, a la nit, tindrà lloc el mini festival de cinema “Résistances Ecologies” en el qual es projectaran diferents documentals breus en sessions paral·leles.
Dijous dia 24, la sessió d’art i activisme que tindrà lloc al Teater Reflex de Kärrtorp, conclourà el taller “Undisciplined Activism” amb la participació d’artistes compromesos procedents de diversos països.
Sobre la Xarxa Europea d’Ecologia Política (ENTITLE)
ENTITLE és una xarxa transnacional de 13 universitats, dues ONG i una empresa finançada a través del Marie Curie International Training Network Program de la Unió Europea i coordinada pel Prof. Giorgos Kallis de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), a Espanya. La Conferència Internacional “Undisciplined Environments” és l’acte de finalització d’aquesta xarxa formativa.
Durant els darrers 4 anys, la xarxa ha desenvolupat una agenda internacional compartida d’investigació i ha format a 19 investigadors al voltant de cinc grans temes, especialment sobre l’anàlisi dels conflictes ambientals; els moviments ambientals, els desastres naturals, els canvis en els comuns, i la democràcia i la justícia ambiental. Durant la conferència, els investigadors ENTITLE presentaran els seus resultats acadèmics que van des de l’estudi dels conflictes aquaculturals a Europa, els conflictes sobre residus a Campània, els canvis agraris a Etiòpia, les lluites socials al voltant de la producció de nius d’aus comestibles en Malàisia, els moviments agroalimentaris alternatius al País Basc, i la propagació de malalties transmeses per vectors a Grècia.
Participació d’ENT
Formant part ENT de la Xarxa Europea ENTITLE, Ignasi Puig Ventosa, Gabriel Weber i Irmak Ertör d’ENT participaran en diferents sessions de la conferència per a presentar les seves investigacions recents. Els membres d’ENT participaran també en diverses reunions de la xarxa ENTITLE durant els 4 dies de la conferència.
Reconeixements
La conferència compta amb la col·laboració del Swedish Research Council – Formas (Dnr. 20016-000-12). Per garantir una àmplia participació d’estudiants i persones del món no acadèmic, especialment de països de fora d’Europa, s’han atorgat beques de viatge que han estat possibles gràcies al suport de diversos acadèmics a títol individual (mitjançant quotes de col·laboració) i del Projecte d’investigació MOVE – Socioecological Movements in Urban Ecosystems, liderat pel Dr. Henrik Ernstson (Formas, DNR 211-2011-1519).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Cerca de 400 investigadores, activistas y artistas se darán cita en Estocolmo (Suecia) del 20 al 24 de marzo de 2016 para discutir sobre las posibilidades de una política ecológica más allá de los límites disciplinares.
La conferencia será un espacio de intercambio intercultural sobre ecología indígena y resistencia.
La Red Europea de Ecología Política (en inglés European Network of Political Ecology) (ENTITLE) organiza su Conferencia Internacional UNDISCIPLINED ENVIRONMENTS del 20 al 24 de marzo del 2016 en el Students’ Union House (Kåren) del KTH Royal Institute of Technology, en Estocolmo. Coorganizada por el Center for Social Studies of the University of Coimbra (Portugal) y el KTH Environmental Humanities Laboratory, en colaboración con la KTH’s Sustainability Office, será la primera gran conferencia internacional que se realice en Europa en torno al emergente campo de la Ecología Política.
Con cerca de 90 actividades paralelas (debates, mesas redondas y sesiones experimentales), y numerosas intervenciones artísticas (películas, fotografías y exhibiciones de arte visual, poesía y actuaciones teatrales), la conferencia estará basada en una metodología transdisciplinar de intercambios inter pares a través de diferentes formas de conocimiento, incluyendo la destacada participación de ponentes indígenas. Se puede consultar aquí el programa.
El objetivo es dar a conocer las posibilidades de la Ecología Política como una forma de entender y revertir la actual crisis ecológica así como promover la justicia ambiental y el empoderamiento de las bases.
SESIONES PLENARIAS Y TALLER SOBRE “ACTIVISMO INDISCIPLINADO”
Las tres sesiones plenarias favorecerán el diálogo entre dos ponentes destacados de diferentes procedencias geográficas y entornos disciplinares:
– ‘Ecología Política Decolonial’: Prof. Kim Tallbear, University of Alberta y Ailton Krenak, intelectual en representación de las comunidades indígenas de Brasil;
– ‘Ecologías Postcapitalistas’: Prof. Catherine Larrère, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, y Prof. Alf Hornborg, Lund University;
– ‘Encercamiento Vs Procomún’: Prof. Nancy Peluso, University of California en Berkeley, y Prof. Ugo Mattei, International University College, Turin.
La conferencia finalizará con el Taller “Activismo Indisciplinado”, un espacio adicional donde reflexionar sobre cómo practicar activismo ambiental en instituciones, organizaciones, a través de la investigación y el arte ofrecido por analistas como la Prof. Amita Baviskar, del Institute of Economic Growth de Delhi.
Este taller está co-esponsorizado por el programa Transformations to Sustainability’ (T2S) del Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC), gracias a la colaboración del Swedish Secretariat for Earth System Sciences (SSEESS). The T2S Network ofrecerá una sesión durante la conferencia.
INTERVENCIONES DE INDÍGENAS DURANTE LA CONFERENCIA
La conferencia será un lugar de intercambio intercultural sobre ecologías indígenas y resistencia. Además de la sesión plenaria sobre ‘Ecología Política Decolonial’, investigadores indígenas y activistas intervendrán en diferentes conferencias así como en la mesa redonda “Pensamientos decoloniales: Qué se debe cambiar” ofrecido por los ponentes Kim TallBear y Ailton Krenak; el experto Sámi, May Britt Ohman; el líder Kuna, Cebaldo de León, y el líder y experto Kaiowa Guarani, Tonico Benites. Éste último hablará en nombre de la organización Aty Guasu para informar sobre la violencia perpetrada contra el pueblo Guarani en los últimos años, clasificada como “genocidio” por la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
El taller “Undisciplined Activism” también contará con una amplia participación de expertos, artistas y activistas de la comunidad indígena Sámi del norte de Suecia.
Esta amplia participación de ponentes indígenas refleja las actuales colaboraciones científicas en la red ENTITLE con el proyecto de investigación “Suecia y los orígenes del colonialismo de recursos global” dirigido por el Prof. Per Högselius (financiado por el Consejo Sueco de Investigación (Swedish Research Council), y el Dept. de Geografía Humana /división de Ecología Humana de la Universidad de Lund.
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LA CONFERENCIA
El sábado día 20 de marzo, la artista Sámi Katarina Pirak Sikku ofrecerá el discurso inaugural de la conferencia junto al Prof. Sverker Sörlin del KTH Environmental Humanities Lab. El mismo día, se inaugurará una exposición de fotografía con cuatro colecciones de diferente temática y, por la noche, tendrá lugar el mini festival de cine “Resistances Ecologies” en el que se proyectarán diferentes documentales breves en sesiones paralelas.
El jueves día 24, la sesión de arte y activismo que tendrá lugar en el Teater Reflex de Kärrtorp, concluirá el taller “Undisciplined Activism” con la participación de artistas comprometidos procedentes de diversos países.
Sobre la Red Europea de Ecología Política (ENTITLE)
ENTITLE es una red transnacional de 13 universidades, dos ONG y una consultoría financiada a través del Marie Curie International Training Network Program de la Unión Europea y coordinada por el Prof. Giorgos Kallis del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en España. La Conferencia Internacional “Undisciplined Environments” es el acto de finalización de esta red formativa.
Durante los últimos 4 años, la red ha desarrollado una agenda internacional compartida de investigación y ha formado a 19 investigadores en torno a cinco grandes temas, en especial en el análisis de los conflictos ambientales; los movimientos ambientales, los desastres naturales, los cambios en los comunes y la democracia y la justicia ambiental. Durante la conferencia, los investigadores ENTITLE presentarán sus resultados académicos que van desde el estudio de los conflictos acuaculturales en Europa, los conflictos sobre residuos en Campania, los cambios agrarios en Etiopía, las luchas sociales en torno a la producción de nidos de aves comestibles en Malasia, los movimientos agroalimentarios alternativos en el País Vasco, y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores en Grecia.
Participación de ENT
Formando parte ENT de la Red Europea ENTITLE, Ignasi Puig Ventosa, Gabriel Weber e Irmak Ertör de ENT participarán en diferentes sesiones de la conferencia para presentar sus investigaciones recientes. Los miembros de ENT participarán también en varias reuniones de la red ENTITLE durante los 4 días de la conferencia.
Reconocimientos
La conferencia cuenta con la colaboración del Swedish Research Council – Formas (Dnr. 20016-000-12). Para garantizar una amplia participación estudiantes y personas del mundo no académico, especialmente de países de fuera de Europa, se han otorgado unas becas de viaje que han sido posibles gracias al soporte de diversos académicos a título individual (mediante cuotas de colaboración), y del Proyecto de investigación MOVE – Socioecological Movements in Urban Ecosystems, liderado por el Dr. Henrik Ernstson (Formas, Dnr 211-2011-1519).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]Around 400 scholars, activists and artists will gather in Stockholm from 20th to 24th March to discuss the possibilities for a political ecology beyond disciplinary boundaries. The conference will be a place for intercultural exchanges on Indigenous ecologies and resistance.
The European Network of Political Ecology (ENTITLE) organizes its International Conference UNDISCIPLINED ENVIRONMENTS that will be held from 20th to 24th March 2016 at the Students’ Union House (Kåren) of KTH Royal Institute of Technology, Stockholm. Co-organized by the Center for Social Studies of the University of Coimbra (Portugal) and KTH Environmental Humanities Laboratory, with support from KTH’s Sustainability Office, this is the first large international conference to be held in Europe in the emerging field of Political Ecology.
With 90 parallel sessions (panels, roundtables and experimental sessions), and a number of artistic interventions (films, photo and visual art exhibits, poetry and drama performances), the conference is built upon a transdisciplinary methodology of peer-to-peer exchanges across different forms of knowledge, including a significant participation of Indigenous speakers. Consult here the programme.
It is aimed at expanding the possibilities of Political Ecology as a way of understanding and reversing the current ecological crisis while promoting environmental justice and grassroots empowerment.
Plenary Sessions and Undisciplined Activism Workshop
The three plenary sessions will feature a dialogue between two keynote speakers from different geographical and disciplinary environments:
– ‘Decolonial Political Ecology’: Prof. Kim Tallbear, University of Alberta and Ailton Krenak, public intellectual (representing Indigenous communities of Brazil);
– ‘Postcapitalist Ecologies’: Prof. Catherine Larrère, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, and Prof. Alf Hornborg, Lund University;
– ‘Enclosures vs. Commoning’: Prof. Nancy Peluso, University of California at Berkeley, and Prof. Ugo Mattei, International University College, Turin.
The conference will conclude with the Undisciplined Activism workshop, an additional space for reflection on how to practice environmental activism in institutions, organizations, research and art, featuring as commentator Prof. Amita Baviskar, from the Institute of Economic Growth in Delhi. This workshop is co-sponsored by the ‘Transformations to Sustainability’ (T2S) Programme of the International Social Science Council (ISSC), through the support of the Swedish Secretariat for Earth System Sciences (SSEESS). The T2S Network will host a session during the conference.
INDIGENOUS INTERVENTIONS AT THE CONFERENCE
The conference will be a place for intercultural exchanges on Indigenous ecologies and resistance. In addition to the plenary session on Decolonial Political Ecologies, Indigenous scholars and activists will intervene in different panels, and at the roundtable “Decolonial Thoughts: What Can Be Changed”, featuring the keynote speakers Kim TallBear and Ailton Krenak, plus Sámi scholar May Britt Ohman, Kuna leader Cebaldo de León and Kaiowa Guarani leader and scholar, Tonico Benites. The latter will be speaking on behalf of the organization Aty Guasu to report on the violence perpetrated against Guarani people in the past few years (classified as “genocide” by the Inter-American Commission on Humans Rights, of the Organization of American States).
The Undisciplined Activism Workshop will also feature a strong participation of scholars, artists and activists from the Sámi Indigenous community of Northern Sweden.
Such large participation of Indigenous speakers reflects ongoing scientific collaborations of the Entitle network with the research project ‘Sweden and the origins of global resource colonialism’, led by Prof. Per Högselius (funded by the Swedish Research Council), and the Dept. of Human Geography/Human Ecology Division of Lund University.
ARTISTIC INTERVENTIONS AT THE CONFERENCE:
On Sunday 20th Sámi artist Katarina Pirak Sikku will give the opening speech of the conference, together with Prof. Sverker Sörlin from KTH Environmental Humanities Lab. On the same day, the photo exhibitions will open with four different thematic collections, and the mini film festival ‘Resistance Ecologies’ will take place in the evening. A number of short documentary films will be also screened at the parallel sessions.
On Thursday the 24th, a session on art and activism, to be held at Teater Reflex in Kärrtorp, will conclude the Undisciplined Activism workshop bringing together engaged artists from different backgrounds and countries.
About The European Network of Political Ecology (ENTITLE)
ENTITLE is a transnational network of 13 universities, 2 NGOs and 1 private consultancy, funded within the Marie Curie International Training Network Program of the EU and coordinated by Prof. Giorgos Kallis at the Universitat Autònoma de Barcelona in Spain. The international conference “Undisciplined Environments” is the final event of the training network.
Over the past 4 years, the network has developed a shared international research agenda and trained 19 researcher fellows around five key cluster themes, namely, the analysis of environmental conflicts; environmental movements; natural disasters; changes in the commons; environmental justice and democracy. During the conference, ENTITLE research fellows will present their academic outputs, which range from the study of aquaculture conflicts in Europe; waste conflicts in Campania, agrarian change in Ethiopia, social struggles over the production of edible birds’ nests in Malaysia, grassroots alternative agrifood movements in the Basque country, and the spread of vector-born diseases in Greece.
Participation of ENT
As part of the ENTITLE network, Ignasi Puig Ventosa, Gabriel Weber and Irmak Ertör will participate in different sessions in order to present their recent investigations. They will also be present in a various meetings of the network throughout the 4 days of the conference.
Acknowledgments
This Conference has been supported by the Swedish Research Council – Formas (Dnr. 20016-000-12). The broadest possible participation of students and non-academics, especially from outside Europe, has been supported via travel grants funded by a number of individual scholars (via ‘supporter’ fees), and by the research project MOVE – Socioecological Movements in Urban Ecosystems, led by Dr. Henrik Ernstson (Formas, Dnr 211-2011-1519).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]More information[/link]