El passat 5 de juny, en el procés de discussió parlamentària del Projecte de Llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, Ignasi Puig Ventosa va ser convidat a comparèixer com a expert a la Comissió d’Economia i Finances. En els enllaços podeu trobar els vídeos de les compareixences i les transcripcions dels dies 4 i 5