El proper 5 de juny Ignasi Puig Ventosa (ENT) compareix al com a expert al Parlament de Catalunya davant la Comissió que està discutint el Projecte de Llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera. Podeu veure el Projecte de Llei a: http://ow.ly/xkLcu