Aquest dimarts 6 d’abril comença el curs online sobre Economia Circular “Eines i metodologies per a la implementació pràctica de l’economia circular al model productiu” que organitza el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i que compta amb la participació de Sergio Sastre, consultor i investigador d’ENT.
El curs s’adreça a titulats en ciències ambientals amb interès a especialitzar-se en aquest camp i professionals amb necessitat de conèixer les estratègies per avançar cap a l’economia circular: tècnics d’administracions, associacions empresarials, tècnics de promoció econòmica, patronals, clústers, etc. El curs consta de 9 sessions que s’allargaran fins el proper 4 de maig. Serà precisament el 4 de maig que Sergio Sastre (ENT) impartirà la sessió 9 del curs sota el títol “Anàlisi de fluxes materials a Catalunya i Espanya i consideracions per avançar cap a una economia circular”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]Este martes 6 de abril comienza el curso online sobre Economía Circular “Herramientas y metodologías para la implementación práctica de la economía circular al modelo productivo” que organiza el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y que cuenta con la participación de Sergio Sastre, consultor e investigador de ENT.
El curso se dirige a titulados en ciencias ambientales con interés en especializarse en este campo y profesionales con necesidad de conocer las estrategias para avanzar hacia la economía circular: técnicos de administraciones, asociaciones empresariales, técnicos de promoción económica, patronales , clusters, etc. El curso consta de 9 sesiones que se alargarán hasta el próximo 4 de mayo. Será precisamente el 4 de mayo que Sergio Sastre (ENT) impartirá la sesión 9 del curso bajo el título “Análisis de flujos materiales en Cataluña y España y consideraciones para avanzar hacia una economía circular”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]