La Fundació ENT ha col·laborat en la redacció d’una carta titulada “La Carta de Barcelona – Cap a una pesca submarina del futur” que pretén ser un primer pas per desenvolupar, disseminar i promocionar, sobre la base del millor coneixement científic disponible, una guia de bones pràctiques que constitueixi l’epicentre de l’ètica dels pescadors submarins del futur.
La Carta de Barcelona tracta dels diferents impactes que rep el medi marí, especialment el de la pesca submarina, i la necessitat d’augmentar el coneixement sobre aquesta activitat, però també la gestió, el control, l’autoregulació i la sensibilització ambiental per garantir que la pesca es realitzi d’una manera responsable.
Per la seva banda, la Fundació ENT agraeix els esforços realitzats per les organitzacions impulsores d’aquesta Carta, la intenció de la qual és minimitzar els impactes de la pesca submarina sobre els ecosistemes costaners, però cal destacar que a causa del pèssim estat de la gran majoria de poblacions de peixos al Mediterrani, a l’furtivisme i la manca de dades, és responsabilitat de totes les parts interessades, especialment de les administracions competents, garantir que cadascuna de les activitats que es realitzen en el medi marí es duguin a terme d’una manera responsable . Però perquè això passi queda un llarg camí a recórrer, especialment en termes de gestió i governança.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Llegeix la carta[/link]La Fundació ENT ha colaborado en la redacción de una carta titulada “La Carta de Barcelona – Hacia una pesca submarina del futuro” que pretende ser un primer paso para desarrollar, diseminar y promocionar, en base al mejor conocimiento científico disponible, una guía de buenas prácticas que constituya el epicentro de la ética de los pescadores submarinos del futuro.
La Carta de Barcelona trata de los diferentes impactos que recibe el medio marino, en especial el de la pesca submarina, y la necesidad de aumentar el conocimiento sobre esta actividad, pero también la gestión, el control, la autoregulación y la sensibilización ambiental para garantizar que la pesca se realice de una manera responsable.
Por su lado, la Fundació ENT agradece los esfuerzos realizados por las organizaciones impulsoras de esta Carta, cuya intención es minimizar los impactos de la pesca submarina sobre los ecosistemas costeros, pero cabe destacar que debido al pésimo estado de la gran mayoría de poblaciones de peces en el Mediterráneo, al furtivismo y la falta de datos, es responsabilidad de todas las partes interesadas, en especial de las administraciones competentes, garantizar que cada una de las actividades que se realizan en el medio marino se lleven a cabo de una manera responsable. Pero para que esto suceda queda un largo camino para recorrer, especialmente a lo que gestión y gobernanza se refiere.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Lee la carta[/link]