Durant les properes setmanes, en el marc del projecte d’Àrees de Restricció pesquera “Protegint els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània”, Miquel Ortega (Fundació ENT) participarà a l’assemblea de la General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) que se celebrarà a Atenes (Grècia) del 4 al 8 de novembre i al Mediterranen Advisory Council (MEDAC), que tindrà lloc a Roma el proper 12 de novembre. Concretament participarà al grup de treball d’implementació del Reglament sobre mesures tècniques, i a la sessió d’implementació del reglament MAP WMED sobre espècies demersals.
El projecte “Protegint els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània” es desenvolupa durant 3 anys conjuntament amb altres entitats i sota la coordinació de l’ONG MedReAct. El projecte vol afavorir l’establiment de nous sistemes de gestió pesquers que permetin protegir millor els ecosistemes marins vulnerables i els hàbitats d’especial interès pesquer a la Mediterrània. La Fundació ENT coordinem les accions del projecte en l’àmbit estatal.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Durante las próximas semanas, en el marco del proyecto de Áreas de Restricción pesquera “Protegiendo los ecosistemas marinos vulnerables y los hábitats de especial interés pesquero en el Mediterráneo”, Miquel Ortega (Fundació ENT) participará en la General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) que se celebrará en Atenas (Grecia) del 4 al 8 de noviembre y en el Mediterranen Advisory Council (MEDAC), que tendrá lugar en Roma el próximo 12 de noviembre. Concretamente participará en el grupo de trabajo de implementación del Reglamento sobre medidas técnicas, y en la sesión de implementación del reglamento MAP Wmed sobre especies demersales.
Este proyecto se desenvolupa durante 3 años conjuntamente con otras entidades y bajo la coordinación de la ONG MedReAct. El proyecto quiere favorecer el establecimiento de nuevos sistemas de gestión pesqueros que permitan proteger mejor los ecosistemas marinos vulnerables y los hábitats de especial interés pesquero en el Mediterráneo. La Fundació ENT coordinamos las acciones del proyecto en el ámbito estatal.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Over the next few weeks, in the framework of the Fishing Restriction Areas project “Protecting vulnerable marine ecosystems and habitats of special fishing interest in the Mediterranean”, Miquel Ortega (ENT Foundation) will participate in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Athens (Greece) from November 4 to 8 and in the Mediterranean Advisory Council (MEDAC), which will take place in Rome on November 12. Specifically, he will participate in the implementation group of the Regulation on technical measures, and in the implementation session of the MAP Wmed regulation on demersal species.
Mediterranean Fisheries Restricted Areas is a project that aims to promote new areas in the Mediterranean where fishing is restricted to non-destructive modallities, as well as reinforcing existing ones. These areas have vulnerable ecosystems and/or are strategic for the recovery of fish stocks. The project is coordinated by MedReact and is carried out with partners in France, Italy, Great Britain and Brussels.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]