El passat dimarts 6 de març va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la cinquena sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i infraestructura verda a la regió urbana de Barcelona. La trobada la vam organitzar ENT Environment & Management, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
La trobada, que va comptar amb la presència més d’una quarentena d’assistents, s’emmarca dins els projectes Naturvation (NATure-based Urban innoVATION) i ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) dels programes Horizon 2020 i BiodivERsA de la Comissió Europea.
La sessió es va centrar en la relació entre solucions basades en natura i salut, en concret en com les ciutats poden ser més saludables a través del verd urbà. Com principals punts del programa, es va fer una actualització de l’estat dels projectes Naturvation i Enable, seguit de tres presentations centrades en les evidències sobre la relació entre espais verds urbans i salut humana realitzades a càrrec de Mireia Gascón (ISGlobal), Helen Cole i Isabelle Anguelovski (ICTA-UAB & IMIM) i Pablo Knobel i Roser Maneja (ICTA-UAB). A més es va realitzar un taller al voltant de cuatre espais públics de la ciutat de Barcelona amb la finalitat de identificar possibles problemes de salut i idees d’intervenció basades en l’increment i dinamització d’espais verds.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado martes 6 de marzo tuvo lugar en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) la quinta sesión de la Mesa para la aplicación de soluciones basadas en naturaleza e infraestructura verde en la región urbana de Barcelona. El encuentro lo organizamos ENT Environment & Management, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).
El encuentro, que contó con la presencia más de una cuarentena de asistentes, se enmarca dentro de los proyectos Naturvation (Nature-based Urban Innovation) y ENABLE (Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions) de los programas Horizon 2020 y BiodivERsA de la Comisión Europea.
La sesión se centró en la relación entre soluciones basadas en naturaleza y salud, en concreto en cómo las ciudades pueden ser más saludables a través del verde urbano. Como principales puntos del programa, se hizo una actualización del estado de los proyectos Naturvation y Enable, seguido de tres presentations centradas en las evidencias sobre la relación entre espacios verdes urbanos y salud humana realizadas a cargo de Mireia Gascón (ISGlobal), Helen Cole y Isabelle Anguelovski (ICTA-UAB & IMIM) y Pablo Knobel y Roser Maneja (ICTA-UAB). Además se realizó un taller en torno a cuatro espacios públicos de la ciudad de Barcelona con el fin de identificar posibles problemas de salud e ideas de intervención basadas en el incremento y dinamización de espacios verdes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]