L’Associació Naturalistes de Girona, socis de la Fundació ENT en el projecte “L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes”, organitza un seguit de sortides temàtiques per conèixer les tasques, en la conservació del territori i en l’economia Socioambiental i Solidària (ESS), que porten a terme diferents entitats del territori gironí, com són: IDÀRIA, Fundació Emys i Bosquerols.
L’objectiu del projecte és posar en valor el vincle entre l’Economia Socioambiental i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. És per això que s’inicia aquest cicle de sortides per donar a conèixer diferents experiències en activitats de les quals es permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes.

  • Sortida amb IDÀRIA (5 juliol, 9h del matí, pàrquing de l’entrada de Llagostera > ubicació aquí):

IDÀRIA, Empresa d’Inserció, SCCL, creada l’octubre de 2012 per Llagostera Solidària (ONG) amb el suport de l’Ajuntament de Llagostera i amb la col·laboració de les diverses entitats municipals que treballen en l’àmbit social. La cooperativa crea oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió o en perill de ser-ho.
Dins la cooperativa hi ha diversos projectes actius englobats en 3 grans blocs: “Projecte Serveis” (que inclou serveis de neteja, jardineria, desbrossaments, suport en horticultura, docència i suport en serveis educatius, repartiment de publicitats i cartells, etc.); el “Projecte Formació” (que inclou projectes encarats a la formació per a la inserció laboral); i el Projecte “Carbó d’Ardenya i Gavarres” – “La Carbonera” (que inclou serveis forestals i producció de carbó vegetal).

  • Sortida amb Fundació Emys (6 juliol, 9h del matí, seu de la fundació a la carretera entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes > ubicació aquí)

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació.
L’entitat treballa ajudant els actors del territori a fer-ne una gestió sostenible, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació ambiental i l’ecoturisme.

  • Sortida amb Bosquerols (13 juliol, 9h del matí, pàrquing de l’entrada de Serinyà > ubicació aquí)

És una cooperativa de treballs forestals, amb una ètica i filosofia basada en una millor gestió sostenible dels boscos que tenim actualment. Gestionen, optimitzen i garanteixen totes les funcions intrínseques de les masses forestals i treballen pels boscos del futur.
Per assistir a les sortides, cal inscripció prèvia enviant un correu o trucant a: voluntariat@naturalistesgirona.org o 972 22 36 38.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Associació Naturalistes de Girona, socios de la Fundació ENT en el proyecto “La economía socioambiental y solidaria como herramienta de conservación y valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas”, organiza una serie de salidas temáticas para conocer las tareas, en la conservación del territorio y en la economía Socioambiental y Solidaria (ESS), que llevan a cabo diferentes entidades del territorio gerundense.
El objetivo del proyecto es poner en valor el vínculo entre la Economía Socioambiental y Solidaria (ESS) y la conservación de los servicios ambientales de los ecosistemas en entornos rurales y naturales. Es por ello que se inicia este ciclo de salidas para dar a conocer diferentes experiencias en actividades de las que se permite conservar y poner en valor los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas.

  • Salida con Iríada (5 julio, 9 de la mañana, parking de la entrada de Llagostera > ubicación aquí):

Iríada, empresa de inserción, SCCL, creada en octubre de 2012 por Llagostera Solidaria (ONG) con el apoyo del Ayuntamiento de Llagostera y con la colaboración de las diversas entidades municipales que trabajan en el ámbito social. La cooperativa crea oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión o en peligro de serlo.
Dentro de la cooperativa hay varios proyectos activos englobados en 3 grandes bloques: “Proyecto Servicios” (que incluye servicios de limpieza, jardinería, desbroces, apoyo en horticultura, docencia y apoyo en servicios educativos, reparto de publicidades y carteles, etc.); el “Proyecto Formación” (que incluye proyectos encarados a la formación para la inserción laboral); y el Proyecto “Carbón de Ardenya y Gavarres” – “La Carbonera” (que incluye servicios forestales y producción de carbón vegetal).

  • Salida con Fundación Emys (6 julio, 9 de la mañana, sede de la fundación en la carretera entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes > ubicación aquí)

La Fundación Emys es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la naturaleza, en especial en las zonas húmedas y de la tortuga (Emys orbicularis), mediante investigación, gestión, conservación, educación y concienciación.
La entidad trabaja ayudando a los actores del territorio a hacer una gestión sostenible, promoviendo la agroecología, la gestión forestal sostenible, la educación ambiental y el ecoturismo.

  • Salida con Bosquerols (13 de julio, 9 de la mañana, parking de la entrada de Serinyà > ubicación aquí)

Es una cooperativa de trabajos forestales, con una ética y filosofía basada en una mejor gestión sostenible de los bosques que tenemos actualmente. Gestionan, optimizan y garantizan todas las funciones intrínsecas de las masas forestales y trabajan por los bosques del futuro.
Para asistir a las salidas, es necesaria inscripción previa enviando un correo o llamando a: voluntariat@naturalistesgirona.org o 972 22 36 38.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]