La Fundació ENT organitza conjuntament amb eco-union i el Centre Mediterrani EUCC el primer Blue Eco Fòrum
Aquest esdeveniment reunirà a les principals parts interessades (ONGs, centres de recerca, representants públics i privats) de la zona Euro-Mediterrània, amb l’objectiu de discutir i donar a conèixer els majors reptes ambientals, socials i econòmics de la Mediterrània, així com explorar noves solucions cap un desenvolupament més sostenible i integrador de la regió.
En el Fòrum s’abordaran temes com ara l’estat ambiental del mar Mediterrani i l’economia blava, i es duran a terme tres tallers paral·lels de gran importància pel futur del Mediterrani: residus marins, pesca i governança marítima, organitzats per EUCC Med, Fundació ENT i UICN-Med, respectivament.
L’esdeveniment està programat pel divendres 25 de novembre de 2016 al Museu Marítim de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web Blue Eco Fórum[/link] [link]Programa[/link]La Fundació ENT organiza conjuntamente con eco-union y el Centro Mediterráneo EUCC el primer Blue Eco Fórum.
Este evento reunirá a las principales partes interesadas (ONGs, centros de investigación, representantes públicos y privados) de la zona Euro-Mediterránea, con el objetivo de discutir y dar a conocer los mayores desafíos ambientales, sociales y económicos del Mar Mediterráneo, así como explorar nuevas soluciones hacia un desarrollo más sostenible e integrador de la región.
En el Foro se abordarán temas como el estado ambiental del mar Mediterráneo y la economía azul, y se llevarán a cabo tres talleres paralelos de temáticas de gran interés para el futuro del Mediterráneo: residuos marinos, pesca y gobernanza marítima, organizados por EUCC Med, Fundació ENT y UICN-Med, respectivamente.
El evento está programado para el viernes 25 de de noviembre de 2016 en el Museo Marítimo de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web Blue Eco Fórum[/link] [link]Programa[/link]Fundació ENT is organizing together with eco-union and EUCC Mediterranean Centre the first Blue Eco Forum
The event gathers together key stakeholders (NGOs, researchers, private and public representatives) from the Euro-Mediterranean, with the aim of discussing and broadcasting the major environmental, social and economic challenges of the Mediterranean Sea as well as exploring new solutions toward a more sustainable and inclusive development of the Mediterranean region.
The Forum will address topics such as the environmental state of the Mediterranean Sea and the Blue economy, and it will also hold three parallel workshops: marine litter, fisheries, and maritime governance, organized by EUCC Med, Fundació ENT and IUCN-Med, respectively.
The event is scheduled for Friday 25th of November 2016 in the Maritime Museum of Barcelona, Spain.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web Blue Eco Fórum[/link] [link]Agenda[/link]