Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Beneficios económicos de una mayor calidad del agua de abastecimiento en el consumo de agua envasada de los hogares
| Publicacions

En millorar la qualitat de l’aigua d’abastament urbà es produeixen diversos beneficis econòmics a les llars. S’estimen aquests beneficis potencials en forma d’una reducció de la despesa en consum d’aigua envasada. Per a això, es construeix un model economètric que relaciona la quantitat d’aigua envasada consumida a les llars amb diversos paràmetres de qualitat de l’aigua d’abastament, fent una estimació amb dades municipals per a Catalunya. Finalment, es realitza una simulació del model per obtenir els beneficis potencials de les millora previstes en la planificació hidrogràfica a Catalunya, obtenint uns valors de 42,3 milions €/any per a tota la Regió Metropolitana de Barcelona, o de 30,21 €/any per llar.

Data
2011
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2011). Beneficios económicos de una mayor calidad del agua de abastecimiento en el consumo de agua envasada de los hogares. Tecnología del agua, 334, 60-65.
Accés a l’article