Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Assistirem a la jornada “Barcelona, cap a la transició energètica”
| Notícies| 28/10/2016

Juanjo Iraegui (ENT) assistirà a la jornada “Barcelona, cap a la transició energètica” el proper 10 de novembre a l’auditori de l’equipament Calàbria 66 de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundación Renovables i Energy Cities, organitzarà una conferència internacional on es presentaran i discutiran propostes entorn polítiques energètiques i s’obrirà un intercanvi d’informació amb altres ciutats europees que han implementat esquemes pioners. La conferència té com a objectiu accelerar la transició cap a la reducció d’emissions, cap a un sistema energètic més eficient, democràtic i just i cap a la generació de més oportunitats de desenvolupament econòmic i local.

Els objectius de la jornada són:

  • Reduïr l’impacte ambiental del consum i la generació d’energia, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la contaminació local a través de:

- La generació d’energia solar en els teixits públics, municipals i particulars.

- Un nou impuls a l’energia solar térmica.

- L’estalvi, l’eficiència energètica i la gestió de la demanda.

- La millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals a través de “estalvis d’energia garantits”.

- Normatives per a la rehabilitació d’edificis i per a les noves edificacions basades en els criteris marcats per la Directiva Europea per a Edificis de Consum Quasi Nul.

- El manteniment integral de l’enllumenat públic.

- Xarxes de calefacció i refrigeració.

  • Reforçar el teixit econòmic i industrial i promoure l’ocupació local a través de les energies renovables i projectes d’eficiència energètica.
  • Assegurar l’accés universal a l’energia, tot eliminant talls de subministrament elèctric i possibilitant la destinació dels recursos que actualment es destinen al pagament de factures a la reducció del consum energètic i l’augment de l’autoconsum per a la població vulnerable.
  • Augmentar la participació dels ciutadans i el lideratge públic en el govern de l’energia.
Programa

Foto: Ricard Aparicio