El proper dimecres 21 de febrer de 2018, l’organització The Pew Charitable Trust organitza a Brussel·les una conferència d’alt nivell titulada “Compte enrere per al 2020: Fins on ha arribat la UE en la lluita contra la sobrepesca?”.
Fa quatre anys va entrar en vigor de la Política Pesquera Comuna (PPC), que va establir l’any 2020 com el límit legalment vinculant per posar fi a la sobrepesca a la Unió Europa. No obstant això, per a moltes poblacions de peixos aquest objectiu encara està lluny d’assolir-se.
Per debatre els avenços realitzats en la implementació de la PPC i els passos addicionals necessaris per garantir una pesca sostenible abans del 2020, la conferència comptarà amb la participació de múltiples actors i experts de tot Europa, incloent representants del sector pesquer, científics, organitzacions no governamentals, així com a responsables polítics. L’acte serà clausurat pel comissari europeu de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella, que pronunciarà el discurs final d’aquest esdeveniment.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa complet[/link]El próximo miércoles 21 de febrero de 2018, la organización The Pew Charitable Trust organiza en Bruselas una conferencia de alto nivel titulada “Cuenta atrás para el 2020: ¿Hasta dónde ha llegado la UE en la lucha contra la sobrepesca?”.
Hace cuatro años entró en vigor de la Política Pesquera Común (PPC), que estableció el año 2020 como el límite legalmente vinculante para poner fin a la sobrepesca en la Unión Europa. Sin embargo, para muchas poblaciones de peces este objetivo todavía está lejos de alcanzarse.
Para debatir los avances realizados en la implementación de la PPC y los pasos adicionales necesarios para garantizar una pesca sostenible antes del 2020, la conferencia contará con la participación de múltiples actores y expertos de toda Europa, incluyendo representantes del sector pesquero, científicos, organizaciones no gubernamentales, así como responsables políticos. El acto será clausurado por el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, que pronunciará el discurso final de este evento.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa completo[/link]Four years after the reformed Common Fisheries Policy (CFP) entered into force, the 2020 deadline to end overfishing in European Union waters is quickly approaching.
On Wednesday, 21 February 2018, we will attend the all-day conference “Countdown to 2020: How Far Has the EU Come in Ending Overfishing?” in Brussels, organized by Pew Charitable Trusts. The event will bring together decision makers and stakeholders from across Europe for a dialogue on the progress made in implementing the CFP and additional steps to secure sustainable fisheries by 2020.
Hear insights from policymakers, industry leaders, environmentalists and others. Karmenu Vella, the European commissioner for environment, maritime affairs and fisheries, will deliver the keynote address.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Complet Programm[/link]