El passat dia 27 d’octubre, Jofre Rodrigo, en representació de la Fundació ENT, va ser present al seminari sobre conservació transfronterera organitzat per la International Land Conservation Network a Minneapolis (EUA). La Fundació ENT som membres de la Xarxa de Custòdia del Territori i en Jofre Rodrigo n’ostenta el secretariat. Les sessions es van centrar principalment a explorar exemples de conservació entre EUA i estats veïns com Canadà i Mèxic, però també es va parlar d’exemples europeus. Angelo Salsi, cap de la unitat LIFE i CIP Eco-innovació de la Comissió Europea va presentar la Xarxa Natura 2000 com l’àrea de conservació transfronterera més gran del món.
D’altra banda, en representació de la Xarxa de Custòdia del Territori, també vam participar al Rally anual de la Land Trust Alliance del 28 al 30 de d’octubre passat. En total hi van participar al voltant de 2000 persones entre representants d’entitats de custòdia (Land Trusts), tècnics i funcionaris governamentals i líders per a la defensa de la conservació. El Rally va comptar amb més de cent seminaris i jornades de debat, sortides de camp i espais d’intercanvi i trobada.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado día 27 de octubre, Jofre Rodrigo, en representación de la Fundació ENT, estuvo presente en el seminario sobre conservación transfronteriza organizada por la International Land Conservation Network en Minneapolis (EUA). La Fundació ENT somos miembros de la Xarxa de Custòdia del Territori y Jofre Rodrigo ostenta el secretariado. Las sesiones se centraron principalmente en explorar ejemplos de conservación entre EEUU y estados vecinos como Canadá y México, pero también se habló de ejemplos europeos. Angelo sales, jefe de la unidad LIFE y CIP Eco-innovación de la Comisión Europea presentó la Red Natura 2000 como el área de conservación transfronteriza más grande del mundo.
Por otra parte, en representación de la Xarxa de Custòdia del Territori, también participamos en el Rally anual de la Land Trust Alliance del 28 al 30 de octubre pasado. En total participaron alrededor de 2000 personas entre representantes de entidades de custodia (Land Trusts), técnicos y funcionarios gubernamentales y líderes para la defensa de la conservación. El Rally contó con más de cien seminarios y jornadas de debate, salidas de campo y espacios de intercambio y encuentro.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]