El projecte va consistir en un assessorament tècnic a la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto, situada al departament de Cochabamba (Bolívia) i integrada per 14 municipis, per a la planificació de la gestió de residus municipals en els propers anys, fent especial èmfasi en l’adquisició de coneixements pràctics en compostatge de residus orgànics. El projecte es va dur a terme a través d’un consorci liderat per la Fundació ENT i format per la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto, l’empresa Enginyeria TGA, S.L., la Mancomunitat la Plana i l’Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb el finançament de la Diputació de Barcelona dins la convocatòria de Subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament de l’any 2013.

En concret, les actuacions dutes a terme van ser les següents: elaboració d’un pla de gestió de residus, formació en gestió integral de residus, intercanvi d’experiències amb els responsables de la Mancomunitat La Plana, assessorament expert de l’empresa Enginyeria TGA, S.L. en tecnologies de baix cost de compostatge, realització d’experiències pilot d’autocompostatge, realització de tallers participatius per a l’elaboració del pla i realització de tallers d’autocompostatge per a la societat civil.

autoria

Fundació ENT

data

2014

Finançat per la Diputació de Barcelona