Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) participaran en l’assemblea general anual del projecte europeu H2020 – NATure-based URBan innoVATION (NATURVATION). L’esdeveniment tindrà lloc a l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) els pròxims dies 28 i 29 de setembre de 2017.
Aquesta trobada presenta entre els seus objectius principals la discussió sobre l’estat i el progrés dels diversos grups de treball del projecte, incloent-hi l’anàlisi de casos d’estudi associats a l’aplicació de solucions basades en la naturalesa (Nature-based solutions – NBS) en diverses ciutats europees.
NATURVATION està format per un consorci de 14 institucions liderat per la Universitat de Durham. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona. Entre els seus objectius principals, NATURVATION pretén contribuir a la millora del coneixement sobre NBS en l’àmbit urbà, considerant aspectes com l’anàlisi d’aspectes innovadors, els reptes de sostenibilitat urbana i el paper de diversos agents institucionals i de la societat civil en aquest procés.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) participarán en la asamblea general anual del proyecto europeo H2020 – Nature-based Urban Innovation (NATURVATION). El evento tendrá lugar en el edificio del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) los próximos días 28 y 29 de septiembre de 2017.
Este encuentro presenta entre sus objetivos principales la discusión sobre el estado y el progreso de los diversos grupos de trabajo del proyecto, incluyendo el análisis de casos de estudio asociados a la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (Nature- based solutions – NBS) en varias ciudades europeas.
NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]