Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) van participar en l’Assemblea General Anual del Projecte H2020 de la UE: NATure-based URBan innoVATION (NATURVATION). L’acte es va celebrar al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) els dies 28 i 29 de setembre.
L’Assemblea va comptar amb la participació de socis acadèmics i municipals del projecte, i va incloure com a temes principals de debat els diferents paquets de treball i la presentació d’estudis de cas centrats en la implementació de solucions basades en la naturalesa (NBS) en diverses ciutats europees. A més, representants de l’ajuntament van presentar el Programa d’Infraestructures Verdes de Barcelona.
NATURVATION és un projecte de quatre anys, format per un consorci de 14 institucions en els àmbits de la geografia urbana i els estudis d’innovació i l’economia: University of Durham (líder), The Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Institut Fur Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universitat Autònoma de Barcelona, Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council and the Gemeente Utrecht.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) participaron en la Asamblea General Anual del Proyecto H2020 de la UE: Nature-based Urban Innovation (NATURVATION). El acto se celebró en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) los días 28 y 29 de septiembre.
La Asamblea contó con la participación de socios académicos y municipales del proyecto, e incluyó como temas principales de debate los diferentes paquetes de trabajo y la presentación de estudios de caso centrados en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza (NBS ) en varias ciudades europeas. Además, representantes del ayuntamiento presentaron el Programa de Infraestructuras Verdes de Barcelona.
NATURVATION es un proyecto de cuatro años, formado por un consorcio de 14 instituciones en los ámbitos de la geografía urbana y los estudios de innovación y la economía: University of Durham (líder), The Central European University, Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Instituto Fuero Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council and the Gemeente Utrecht.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ignasi Puig and Luís Campos Rodrigues (ENT) participated in the Annual General Assembly of the EU H2020 Project – NATure-based URBan innoVATION (NATURVATION). The event was held at the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) on the 28th and 29th of September.
The Assembly counted on the participation of academic and municipal partners of the project, and included as main topics the discussion about the progress of the different work packages, and the presentation of case studies focused on the implementation of nature based solutions (NBS) in several European cities. Moreover, representatives of the city council presented the Barcelona Green Infrastructure Programme.
NATURVATION is a four-year project. It is composed of a consortium of 14 institutions in the fields of urban geography, innovation studies and economics: The University of Durham (leader), The Central European University, The Ecologic Institute gGmbH, Utrecht University, ICLEI, Institut Fur Landeskunde, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Universitat Autònoma de Barcelona, Lund University, ENT Environment and Management, The Centre for Economic and Regional Studies, Malmo City, Newcastle City Council and the Gemeente Utrecht.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]