L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) ens ha encarregat aquest projecte consistent en avaluar els costos de diferents mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya.