L’Ajuntament d’Igualada es planteja efectuar una prova pilot de tancament de contenidors de la fracció resta i orgànica d’un barri de la ciutat. Prèviament a l’inici de la prova ha encarregat l’anàlisi de les tecnologies d’obertura disponibles al mercat actual. L’estudi ha analitzat un total de 4 proveïdors d’aquest tipus de tecnologies, tant a nivell tècnic com econòmic, oferint unes taules comparatives que facilitin la comprensió i decisió de l’Ajuntament de la tecnologia més idònia.

autoria

ENT environment & management

data

2017

client

Ajuntament d’Igualada