El projecte consistí en la realització d’una anàlisi de les fonts de dades d’envasos i residus d’envasos a les Illes Balears, una estimació del balanç de massa dels envasos a les Illes Balears i una enumeració d’alternatives i propostes per a millorar les estadístiques.

autoria

ENT environment & management

data

2018

client

Govern de les Illes Balears