Després d’un any de la publicació, alliberem els continguts del número 58 de la revista Ecologia Política, que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial. El número 58 està dedicat al debat sobre l’auge o crisi de l’ecologisme, i fins ara només estava disponible per a subscriptors/es.
El número inclou dinou articles que reflecteixen la controvèrsia existent entre les diverses cultures i sensibilitats ecologistes. Els diferents textos plantegen qüestions sobre la teoria, però també sobre la pràctica, i analitzen noves formes d’activisme ecològic amb la intenció de donar un enfocament ampli i global de la situació de l’ecologisme en aquest període històric de crisi climàtica i ambiental.
En el seu conjunt, és un nombre divers, en el qual es plantegen tant els reptes conceptuals i polítics als quals s’enfronta l’ecologisme com les oportunitats derivades de les noves expressions d’ecologisme polític i social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el número[/link]Después de un año de su publicación, liberamos los contenidos del número 58 de la revista Ecología Política, que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial. El número 58 está dedicado al debate sobre el auge o crisis del ecologismo, y hasta ahora sólo estaba disponible para suscriptores/as.
El número incluye diecinueve artículos que reflejan la controversia existente entre las diversas culturas y sensibilidades ecologistas. Los distintos textos plantean cuestiones sobre la teoría, pero también sobre la práctica, y analizan nuevas formas de activismo ecológico con la intención de dar un enfoque amplio y global de la situación del ecologismo en este periodo histórico de crisis climática y ambiental.
En su conjunto, es un número diverso, en el que se plantean tanto los retos conceptuales y políticos a los que se enfrenta el ecologismo como las oportunidades derivadas de las nuevas expresiones de ecologismo político y social.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el número[/link]