Després d’un any de la publicació, alliberem els continguts del número 54 de la revista Ecologia Política, que coeditem la Fundació ENT i Icaria Editorial. El número 54 està dedicat als Ecofeminismes i fins ara només estava disponible per a subscriptors/es.
El número recull perspectives i debats feministes en l’àmbit d’aquesta disciplina, que desvetllen les correlacions entre l’opressió de les dones i la destrucció de la natura. A través dels seus diferents corrents, els ecofeminismes i les ecologies polítiques feministes no només denuncien la violència patriarcal contra les dones i contra totes les formes de vida no humana a escala global, sinó que proposen alternatives basades en principis ecologistes, sempre amb la salut de els ecosistemes i la cura de la vida com a centre per tal de garantir un futur habitable per a tothom.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista Ecología Política[/link]Después de un año de su publicación, liberamos los contenidos del número 54 de la revista Ecología Política, que coeditamos la Fundació ENT e Icaria Editorial. El número 54 está dedicado a los Ecofeminismos y hasta ahora sólo estaba disponible para suscriptores/as.
El número recoge perspectivas y debates feministas en el ámbito de esta disciplina, que desvelan las correlaciones entre la opresión de las mujeres y la destrucción de la naturaleza. A través de sus diferentes corrientes, los ecofeminismos y las ecologías políticas feministas no solo denuncian la violencia patriarcal contra las mujeres y contra todas las formas de vida no humana a escala global, sino que proponen alternativas basadas en principios ecologistas, siempre con la salud de los ecosistemas y el cuidado de la vida como centro con el fin de garantizar un futuro habitable para todas y todos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista Ecología Política[/link]