Alex Terrén Pastor és un estudiant de quart curs de Ciències Ambientals a la Universitat de Barcelona que just ha començat un període de pràctiques a ENT vinculades a l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Alex Terrén Pastor es un estudiante de cuarto curso de Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona que acaba de empezar un periodo de prácticas en ENT vinculadas al Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]