Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Acceptat l’article “The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” a Journal of Cleaner Production
| Notícies| 13/09/2017

Acceptat l’article “The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” a la publicació Journal of Cleaner Production. Entre els autors hi ha els membres d’ENT Maria Calaf i Ignasi Puig, així com el fellow d’ENT Gabriel Weber, a més d’Ignazio Cabras i Giacomo D’Alisa.

L’estudi presentat en aquest document explora i examina el paper de les organitzacions ambientals de base en la promoció d’esquemes dirigits a reduir l’impacte de la producció de residus a nivell local. Centrant-se en el municipi d’Esporles, a l’illa de Mallorca, els autors investiguen com els fòrums participatius poden incrementar la implicació i compromís entre els residents a la implementació de polítiques de gestió de residus. Esporles va introduir i va implementar el primer esquema de preus unitaris (UP) a l’Estat espanyol, convertint el municipi en una icona estatal de transformació urbana respectuosa amb el medi ambient. A causa del seu èxit, l’esquema ràpidament es va convertir en un model per a altres municipis espanyols pel que fa al disseny i desenvolupament de solucions locals de gestió de residus.

Les conclusions d’aquest estudi demostren com l’augment de la participació dels residents locals en les consultes i debats públics poden donar suport eficaçment el disseny i implementació de polítiques de gestió de residus més sostenibles. A més, els resultats il·lustren com les autoritats locals poden capacitar els residents per transformar el medi ambient urbà a través del canvi dels seus comportaments i pràctiques cap a la gestió de residus.

El paper de les organitzacions mediambientals de base sembla important pel que fa al desenvolupament d’instruments innovadors i l’aplicació de polítiques ambientals eficaces per abordar la gestió de residus a nivell local i aconseguir una transformació urbana sostenible.

Accés a l’article