Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Acceptat l’article d’Ignasi Puig i Sergio Sastre (ENT) sobre taxes de residus a la revista Crónica Tributaria
| | Notícies| 19/05/2016

La revista Crónica Tributaria, editada per l’Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), ha seleccionat per al seu proper número 159 un article dels membres d’ENT Ignasi Puig i Sergio Sastre. El número que recull l’article sortirà a la llum aquest juny.

L’article, titulat “Las tasas de residuos en España”, exposa que la taxa de residus és en general la taxa que més recaptació aporten als municipis i altres entitats locals, atès que la gestió de residus és un servei de prestació obligatòria i amb elevats costos. L’article aborda la caracterització qualitativa i quantitativa de les ordenances fiscals de gestió de residus a 125 municipis de l’Estat, incloses totes les capitals de província per a l’any 2015. Al seu torn, s’estudia la recaptació a través d’aquestes taxes del 2013.