Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Acceptat a la revista Journal of Policy Modeling el nou article de Jaume Freire (ENT) sobre fiscalitat ambiental
| Notícies| 20/11/2017

El nou article de Jaume Freire (ENT-Hardvard) titulat “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” ha estat acceptat per la revista Journal of Policy Modeling.

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques o external shocks sobre un sistema econòmic. Existeix certa literatura empírica dedicada a testar la hipòtesi del doble dividend d’una reforma fiscal ambiental utilitzant models CGE. Aquesta hipòtesi sosté que és possible obtenir una millora de les condicions ambientals i econòmiques mitjançant la fiscalitat ambiental, i utilitzant els ingressos obtinguts per a reduir altres impostos preexistents. Aquesta recerca proporciona una revisió exhaustiva d’aquesta literatura, incloent una anàlisi estadística i de meta-regressió. S’han analitzat 69 simulacions de 40 estudis diferents. El 55% de les simulacions assoliren un doble dividend. Es pot concloure que, encara que gairebé sempre s’aconsegueix el dividend ambiental, el dividend econòmic segueix sent una qüestió ambigua que necessita més investigació.