La organització de la 19th Global Conference on Environmental Taxation (GCET19) ha acceptat la ponència de Luís Campos Rodrígues i Ignasi Puig (ENT) titulada “Taxes on air pollution in Spain”.
La conferència, centrada en els “Reptes fiscals ambientals del segle XXI: concentració urbana i augment del transport”, se celebrarà els propers dies, 26, 27 i 28 de setembre a Madrid.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre la conferència[/link]La organización de la 19th Global Conference on Environmental Taxation (GCET19) ha aceptado la ponencia de Luís Campos Rodrígues e Ignasi Puig (ENT) titulada “Taxes on air pollution in Spain”.
La conferencia, centrada en los “Retos fiscales ambientales del siglo XXI: concentración urbana y aumento del transporte”, se celebrara los próximos días, 26, 27 y 28 de septiembre en Madrid.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre la conferencia[/link]The organization of the 19th Global Conference on Environmental Taxation (GCET19) has accepted the report by Luís Campos Rodrígues and Ignasi Puig (ENT) entitled “Taxes on air pollution in Spain”.
The conference, which focuses on the “Environmental Challenges of the 21st Century: urban concentration and increase in transport”, will be held on 26, 27 and 28 September in Madrid.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]More information about the conference[/link]