Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts
| | Publicacions| 17/07/2017

L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de la població i el clima. Vam desenvolupar un marc analític basat en escenarisper estimar els impactes econòmics de les sequeres sota una gamma de condicions climàtiques i polítiques suposades.

Els escenaris modelats tenen en compte diferents supòsits pel que fa a una eventual sequera, incloent: la font de la sequera (aigua verda o blava), la temporalitat i crítica de decisions polítiques a llarg i curt termini. Aplicant el marc a l’economia del Regne Unit, estimem que, depenent de la gravetat de la sequera i de les opcions polítiques a curt termini, elsimpactes podrien variar entre 0,35% i 4,3% en termes de producció total. Diferentsopcions polítiques a llarg termini podrien mitigar els impactes dels esdeveniments de sequera amb severitat i durada similars.

Data
2017
Publicació
Water Economics andf Policy
Referència bibliogràfica
Freire-González, J., Decker, C. Hill, J. (2017) A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts. Water Economics and Policy, Volume 03.
Enllaç a l’article