La 2a Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa tindrà lloc el proper dissabte 27 de febrer al matí. Vol ser un espai de trobada de totes aquelles persones interessades en el nostre sistema fiscal i amb ganes de treballar per a fer-lo més just, solidari i sostenible. 

Els impostos, com a mesura de redistribució i reducció de les desigualtats, estan en el centre del debat polític i social. Moltes entitats i moviments identifiquen clarament aquest debat com la clau de volta per a revertir certes polítiques de retallades i lluitar així contra la pobresa i l’exclusió. Alhora les pràctiques d’elusió fiscal de grans empreses i fortunes són cada cop més evidents, i els casos de frau perpetrats generen un gran escàndol públic. Després de l’èxit de la primera jornada, des de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, insisteix en seguir treballant per trobar respostes, i aportar mesures concretes.
Ignasi Puig (ENT) serà un dels ponents de la Jornada, concretament protagonitzarà un debat entorn la situació i propostes sobre fiscalitat ambiental a Catalunya i Espanya.
Per a garantir la màxima participació la jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament per a poder controlar l’aforament i mantenir el contacte amb la gent interessada.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]La 2a Jornada Ciudadana por una Fiscalidad Justa tendrá lugar el próximo sábado 27 de febrero por la mañana. Quiere ser un espacio de encuentro de todas aquellas personas interesadas en nuestro sistema fiscal y con ganas de trabajar para hacerlo más justo, solidario y sostenible.
Los impuestos, como medida de redistribución y reducción de las desigualdades, están en el centro del debate político y social. Muchas entidades y movimientos identifican claramente este debate como la clave para revertir ciertas políticas de recortes y luchar así contra la pobreza y la exclusión. Asimismo las prácticas de elusión fiscal de grandes empresas y fortunas son cada vez más evidentes, y los casos de fraude perpetrados generan un gran escándalo público. Tras el éxito de la primera jornada, desde la Plataforma por una Fiscalidad Justa, insiste en seguir trabajando para encontrar respuestas, y aportar medidas concretas.
Ignasi Puig (ENT) será uno de los ponentes de la Jornada, concretamente protagonizará un debate sobre la situación y propuestas sobre fiscalidad ambiental en Cataluña y España.
Para garantizar la máxima participación la jornada es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente para poder controlar el aforo y mantener el contacto con la gente interesada.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Programa[/link]