ENT disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d’assessoria, recerca i cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, que hem portat a terme tant individualment com integrats en consorcis. La nostra experiència prèvia cobreix l’àmbit de la gestió de residus, la fiscalitat ambiental i l’economia ecològica, l’ecologia política i la pesca.

A la nostra planificació d’activitats volem aprofundir en el treball internacional, per això estem oberts a establir col·laboracions amb organismes públics, fundacions, universitats, empreses i altres entitats principalment d’Europa i Llatinoamèrica per a participar en convocatòries públiques, programes marc i licitacions de la Comissió Europea i d’altres organismes internacionals i multilaterals, en les àrees esmentades.

Per a propostes i contacte: info@ent.cat

DARRERS PROJECTES
Comprehensive review of gaps and weaknesses in the EU waste statistics and identification of key priority areas for improvement
| Projectes
2016

Encarregat per la Comissió Europea i dirigit per Eunomia, el projecte tenia per objecte el seguiment dels resultats de diversos Estats membres en relació amb els objectius en matèria de…

Towards a sustainability-oriented Energy Union
| | Projectes
2016

L’estratègia de la Unió Europea en matèria de energia és una de les 10 prioritats clau de l’actual Comissió Europea i el seu objectiu és proporcionar una…

Assessment of country reports and proposals for country-specific recommendations within the framework of the European Semester
| Projectes
2016

La Fundació ENT ha participat en l’informe Assessment of country reports and proposals for country-specific recommendations dirigit per Green Budget Europe i amb la participació…

Naturvation – H2020 Nature-based solutions
| Projectes
2016

Les solucions basades en la naturalesa tenen el potencial de limitar els impactes del canvi climàtic, millorar la biodiversitat i millorar la qualitat del medi ambient alhora que…

DECISIVE: DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE
| Projectes
2016

Des de setembre de 2016 fins l’agost de 2020, la Fundació ENT participa en un nou projecte d’investigació denominat “DECISIVE”: DECentralIzed management Scheme for…

Veure tots