Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea de residus d’ENT ha adoptat sempre un enfocament preventiu, centrant-se en què podem fer per generar menys residus i per a gestionar-los millor. El principal focus d’estudi han estat els residus municipals, però també hem fet alguns projectes sobre residus de la construcció i demolició, residus industrials i olis minerals.

La majoria dels nostres projectes són encarregats per l’Administració Pública, des de projectes molt pràctics per a ens locals, fins a consultories molt específiques per a la Comissió Europea o en el marc de projectes europeus, passant per projectes per a l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions autonòmiques, o pel Ministeri de Medi Ambient. També treballem sovint amb universitats i centres de recerca, i amb associacions mediambientals, entre altres.

Dins de l’àrea de residus destaca la nostra expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residus, sistemes de pagament per generació, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

També hem fet diversos plans de residus per a ens locals. I, en particular, tenim molta experiència en el disseny i implementació de sistemes de recollida selectiva porta a porta.

Un altre àmbit prioritari de treball és la prevenció de residus, on hem fet nombrosos plans de prevenció per a ens locals i projectes portant a la pràctica mesures concretes. Una fracció singular dels residus en la qual hem posat particular atenció ha estat la dels bolquers. Un altre àmbit en el qual ens hem especialitzat són els projectes per a prevenir el malbaratament alimentari.

Una part important de la nostra feina és en el marc de projectes de recerca, que es materialitzen en un bon nombre de publicacions tècniques i científiques.

DESTAQUEM
Nou article de Verònica Martínez (ENT) sobre sistemes de gestió circular de bioresidus a Sustainability
| Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Publicat un nou article de Eldbjørg Blikra, Verònica Martínez (Fundació ENT) i Marianne Thomsen a Sustainability titulat “A Review of Waste Management Decision Support Tools and…

Nou article sobre reducció de residus i justícia ambiental a Ecological Economics
| | Notícies
ENT
2018

Nou article de Gabriel Weber (fellow d’ENT), Maria Calaf (ENT), Igansi Puig (ENT), Ignazio Cabras i Giacomo d’Alisa a Ecological Economics titulat “Promoting Waste…

Nou article a la revista Equipamiento y servicios municipales titulat “Una mirada a las tasas de residuos en España 2018″
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Ignasi Puig, Sergio Sastre i Marc Iriani (ENT) són els autors d’un nou article sobre les taxes de residus a Espanya. Publicat a la revista Equipamiento y servicios municipales (nº…

Diagnosi de l’actual sistema de recollida i pla de millora de la gestió de residus al municipi de Sant Pere de Ribes
| Notícies
ENT
2018

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf ha encarregat un estudi a ENT que preveu desenvolupar-se en diverses fases: després d’una primera de…

Participem de la segona sessió de treball per a l’elaboració del Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari de Catalunya (2019-2020)
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2018

La Fundació ENT formem part del comitè estratègic del projecte ECOWASTE 4 FOOD, que té com a objectiu l’elaboració del Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament…

Veure tots