Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea de residus d’ENT ha adoptat sempre un enfocament preventiu, centrant-se en què podem fer per generar menys residus i per a gestionar-los millor. El principal focus d’estudi han estat els residus municipals, però també hem fet alguns projectes sobre residus de la construcció i demolició, residus industrials i olis minerals.

La majoria dels nostres projectes són encarregats per l’Administració Pública, des de projectes molt pràctics per a ens locals, fins a consultories molt específiques per a la Comissió Europea o en el marc de projectes europeus, passant per projectes per a l’Agència de Residus de Catalunya i altres administracions autonòmiques, o pel Ministeri de Medi Ambient. També treballem sovint amb universitats i centres de recerca, i amb associacions mediambientals, entre altres.

Dins de l’àrea de residus destaca la nostra expertesa en aspectes econòmics (costos i implicacions econòmiques de les polítiques de residus) i en el disseny i avaluació de polítiques econòmiques i fiscals (taxes de residus, sistemes de pagament per generació, impostos sobre l’abocament i la incineració, sistemes de bonificació-penalització, etc.).

També hem fet diversos plans de residus per a ens locals. I, en particular, tenim molta experiència en el disseny i implementació de sistemes de recollida selectiva porta a porta.

Un altre àmbit prioritari de treball és la prevenció de residus, on hem fet nombrosos plans de prevenció per a ens locals i projectes portant a la pràctica mesures concretes. Una fracció singular dels residus en la qual hem posat particular atenció ha estat la dels bolquers. Un altre àmbit en el qual ens hem especialitzat són els projectes per a prevenir el malbaratament alimentari.

Una part important de la nostra feina és en el marc de projectes de recerca, que es materialitzen en un bon nombre de publicacions tècniques i científiques.

DESTAQUEM
Les taxes de residus a l’estat espanyol evolucionen lentament i segueixen sense contribuir a l’assoliment dels objectius europeus
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Aquest juliol s’ha publicat l’estudi dels investigadors Ignasi Puig, Sergio Sastre i Marc Iriani titulat “El estado de las Tasas de residuos en España 2018”. En la realització…

Disponible temporalment l’article “The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” a Journal of Cleaner Production
| Notícies
ENT
2018

Disponible temporalment l’article “The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” a la…

Finalitzen els treballs del Circular Design Project de la UPC, en el qual ENT ha participat en la coordinació d’un grup de treball
| Notícies
ENT
2018

L’equip de treball coordinat per la  UPC i ENT que aprofundia en el coneixement dels sistemes d’identificació d’usuari en gestió de residus finalitza els treballs de recerca i…

El projecte DECISIVE es presenta al congrés BIOMETA
| Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Els dies 18 i 19 de juny s’ha celebrat la tretzena edició de les Jornades sobre Biometanització de Residus Sòlids Urbans (BIOMETA) organitzades pel grup de Biotecnologia Ambiental…

Ignasi Puig intervindrà a la jornada “Informe sobre l’estat del medi ambient a Catalunya, 20 anys d’accés a la informació ambiental”
| Notícies
ENT
2018

El 25 de juny de 1998, a la ciutat danesa d’Aarhus, es va signar el conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública i l’accés a la justícia en matèria de medi…

Veure tots