La recerca és part essencial de les activitats d’ENT i s’estructura a través del nostre Pla de Recerca 2014-2020. L’aposta cap a la innovació de molts dels nostres projectes, i la rellevància dels resultats, la demostrem principalment mitjançant la participació en projectes de R+D+i, la difusió dels resultats en publicacions de prestigi i la participació en congressos. Podeu trobar alguns exemples en aquesta secció. A més a més, internament portem a terme una avaluació del nivell d’innovació de cadascun dels projectes.

Tots els membres d’ENT poden tenir un rol com a investigadors com a part de la seva activitat. A més a més, la Fundació ENT disposa de la figura de fellow, que és una figura dissenyada per a terceres persones puguin tenir una vinculació de recerca amb ENT, està especialment concebuda per a científics actius o retirats vinculats a altres institucions, professionals d’ONGs o d’altres institucions rellevants que siguin actius fent recerca o antics membres d’ENT que desitgin continuar la cooperació. En aquests casos se signa un acord amb els compromisos vinculats a la col·laboració. Podeu veure els nostres fellows aquí.

ENT també afavoreix la recepció d’investigadors externs tant en formació com consolidats en forma d’estades de recerca (p.e. internships, secondments). Tenim experiència com a institució d’acollida en programes com Marie Curie o Torres Quevedo, entre d’altres. Si estàs interessat en aquesta opció contacta amb nosaltres fent clic aquí.

Cada any publiquem un informe anual de resultats, el pots trobar en aquesta mateixa secció.

DARRERS DESTACATS
Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model
| Publicacions
2018

Una reforma fiscal ambiental (EFR, per les sigles en anglès) representa una transició d’un sistema tributari cap a un basat en la tributació ambiental, més que en la tributació…

Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review
| Publicacions
2017

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques…

An exploration into municipal waste charges for environmental management at local level: the case of Spain
| | Publicacions
2017

Les taxes municipals de residus (MWCh) han estat àmpliament reconegudes com una eina crucial per a la gestió de residus a nivell local. Això es deu al fet que contribueixen a finançar…

A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts
| | Publicacions
2017

L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de…

Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy
| Publicacions
2017

Nàpols ha experimentat una greu mala gestió de residus durant les últimes dècades. El tràfic il·lícit de deixalles, la manca d’un pla municipal apropiat de gestió de residus…

The influence of energy efficiency on other natural resources use: An input-output perspective
| | Publicacions
2017

Les millores en l’eficiència energètica redueixen els costos dels serveis energètics i, en algunes circumstàncies, augmenten els ingressos disponibles. Això genera un augment…

Incidencia de los impropios sobre la calidad del compost producido en las plantas de Cataluña
| Publicacions
2017

L’article resumeix l’estudi realitzat per ENT “Anàlisi de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de…

A new way to estimate the direct and indirect rebound effect and other rebound indicators
| | Publicacions
2017

En els darrers anys s’han fet alguns avenços respecte mètodes i evidències empíriques sobre l’efecte rebot directe i indirecte. No obstant això, aquests mètodes són…

Trobada per a la Innovació Urbana-Regional en infraestructura verda i solucions basades en la naturalesa
| Notícies
2017

ENT Environment and Management i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organitzem la primera trobada del grup de treball per…

Els beneficis econòmics de les Àrees Marines Protegides
| Projectes
2017

Es tracta d’un projecte d’investigació finançat per la Comissió Europea que té per objectiu descobrir els beneficis econòmics de les Àrees Protegides Marines (AMP) i…

Veure tots