En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.

DARRERES PUBLICACIONS
Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model
| Jaume Freire González| Recerca
2018

Una reforma fiscal ambiental (EFR, per les sigles en anglès) representa una transició d’un sistema tributari cap a un basat en la tributació ambiental, més que en la tributació…

Adaptación al Cambio Climático de Zonas Urbanas Costeras con Elevada Densidad de Población e Interés Turístico y Cultural en España
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues
2017

L’article se circumscriu a l’estudi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i…

Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review
| Jaume Freire González| Recerca
2017

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques…

Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica
| Maria Mestre Montserrat| Verònica Martinez
2017

El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades…

An exploration into municipal waste charges for environmental management at local level: the case of Spain
| | Ignasi Puig Ventosa| Recerca| Sergio Sastre Sanz
2017

Les taxes municipals de residus (MWCh) han estat àmpliament reconegudes com una eina crucial per a la gestió de residus a nivell local. Això es deu al fet que contribueixen a finançar…

Las tasas de residuos en España
| | Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2017

Una correcta gestió dels residus municipals ha de tractar d’evitar els seus impactes ambientals, socials i econòmics associats. Així, des de la Unió Europea s’ha…

A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts
| | Jaume Freire González| Recerca
2017

L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de…

¿Economia circular? De momento, solo empezando a curvar la linealidad
| Ignasi Puig Ventosa
2017

L’article aborda el concepte d’economia circular des d’una perspectiva crítica, il·lustrant com de lluny estem assolir un sistema que circuli bona part dels materials i…

Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España
| Ignasi Puig Ventosa
2017

A Espanya no s’ha aprofitat la crisi econòmica per modificar substancialment el model que ens va portar fins a ella. L’article aborda alguns aspectes de la insostenibilitat de…

Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy
| Recerca| Rosaria Chifari
2017

Nàpols ha experimentat una greu mala gestió de residus durant les últimes dècades. El tràfic il·lícit de deixalles, la manca d’un pla municipal apropiat de gestió de residus…

Veure totes les publicacions