En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.

DARRERES PUBLICACIONS
An exploration into municipal waste charges for environmental management at local level: the case of Spain
| | Ignasi Puig Ventosa| Recerca| Sergio Sastre Sanz
2017

Les taxes municipals de residus (MWCh) han estat àmpliament reconegudes com una eina crucial per a la gestió de residus a nivell local. Això es deu al fet que contribueixen a finançar…

Las tasas de residuos en España
| | Ignasi Puig Ventosa| Sergio Sastre Sanz
2017

Una correcta gestió dels residus municipals ha de tractar d’evitar els seus impactes ambientals, socials i econòmics associats. Així, des de la Unió Europea s’ha…

A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts
| | Jaume Freire González| Recerca
2017

L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de…

¿Economia circular? De momento, solo empezando a curvar la linealidad
| Ignasi Puig Ventosa
2017

L’article aborda el concepte d’economia circular des d’una perspectiva crítica, il·lustrant com de lluny estem assolir un sistema que circuli bona part dels materials i…

Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España
| Ignasi Puig Ventosa
2017

A Espanya no s’ha aprofitat la crisi econòmica per modificar substancialment el model que ens va portar fins a ella. L’article aborda alguns aspectes de la insostenibilitat de…

Development of a municipal solid waste management decision support tool for Naples, Italy
| Recerca
2017

Nàpols ha experimentat una greu mala gestió de residus durant les últimes dècades. El tràfic il·lícit de deixalles, la manca d’un pla municipal apropiat de gestió de residus…

The influence of energy efficiency on other natural resources use: An input-output perspective
| | Jaume Freire González| Recerca
2017

Les millores en l’eficiència energètica redueixen els costos dels serveis energètics i, en algunes circumstàncies, augmenten els ingressos disponibles. Això genera un augment…

Incidencia de los impropios sobre la calidad del compost producido en las plantas de Cataluña
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues| Recerca
2017

L’article resumeix l’estudi realitzat per ENT “Anàlisi de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de…

A new way to estimate the direct and indirect rebound effect and other rebound indicators
| | Jaume Freire González| Recerca
2017

En els darrers anys s’han fet alguns avenços respecte mètodes i evidències empíriques sobre l’efecte rebot directe i indirecte. No obstant això, aquests mètodes són…

Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture
| | Irmak Ertör| Miquel Ortega Cerdà
2017

L’article fa una anàlisi de discursos europeus relacionats amb aqüicultura i identifica i discuteix els objectius i les suposicions que contenen per obrir un espai per a nous debats…

Veure totes les publicacions