En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.


DARRERES PUBLICACIONS
Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador: Diagnosis y Opciones para su Progresiva Reducción
| Ignasi Puig Ventosa
2018

El 82% de la matriu energètica de l’Equador es suporta en el consum de derivats de petroli, com dièsel, gasolina i GLP. No obstant això, Equador figura internacionalment com un…

The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)
| Ignasi Puig Ventosa| Maria Calaf Forn
2018

L’estudi presentat en aquest document explora i examina el paper de les organitzacions ambientals de base en la promoció d’esquemes dirigits a reduir l’impacte de la…

Instrumentos económicos para la gestión de residuos de envases en Ecuador
| | Ignasi Puig Ventosa
2018

Aquest article té per objectiu presentar els possibles instruments econòmics per millorar la gestió de residus d’envasos a l’Equador. L’article comença presentant la…

Fiscalitat ambiental a Catalunya: situació i propostes
| Ignasi Puig Ventosa
2018

La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes d’eficiència i…

Climate Change Adaptation of Alpine Ski Tourism in Spain
| Aina González Puig| Ignasi Puig Ventosa| Jaume Freire González| Luís Campos Rodrigues
2018

Els ecosistemes de muntanya són considerats vulnerables al canvi climàtic, amb possibles efectes perjudicials com ara la reducció de les temporades de neu, la disminució progressiva de…

A Linear Programming Approach to Water Allocation during a Drought
| Jaume Freire González
2018

Els impactes econòmics d’una sequera depenen críticament de com l’aigua és distribuïda als diferents usuaris. L’elecció de com assignar l’aigua sovint pot…

Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model
| Jaume Freire González| Recerca
2018

Una reforma fiscal ambiental (EFR, per les sigles en anglès) representa una transició d’un sistema tributari cap a un basat en la tributació ambiental, més que en la tributació…

Adaptación al cambio climático de zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues
2017

L’article se circumscriu a l’estudi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i…

Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review
| Jaume Freire González| Recerca
2017

La modelització d’equilibri general computable (CGE) és una forma flexible i oberta de modelar els sistemes econòmics que permet avaluar els impactes de diferents polítiques…

Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica
| Maria Mestre Montserrat| Verònica Martinez
2017

El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades…

Veure totes les publicacions