En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.


DARRERES PUBLICACIONS
Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture
| | Irmak Ertör| Miquel Ortega Cerdà
2017

L’article fa una anàlisi de discursos europeus relacionats amb aqüicultura i identifica i discuteix els objectius i les suposicions que contenen per obrir un espai per a nous debats…

‘The unclaimed latifundium’: the configuration of the Spanish fishing sector under Francoist autarky, 1939–1951
| | Miquel Ortega Cerdà| Recerca
2016

La ideologia i la política econòmica autàrquica van ser les característiques centrals del període d’entreguerres a Europa. Tot i connexió de l’autarquia a conceptes…

The cost of Mediterranean sea warming and acidification: a choice experiment among Scuba Divers at Medes Islands, Spain
| | Luís Campos Rodrigues| Recerca
2015

L’acidificació oceànica i l’augment de la temperatura del mar poden afectar negativament importants hàbitats i espècies endèmiques del Mar Mediterrani que es troben associats a…

Political lessons from early warnings: Marine finfish aquaculture conflicts in Europe
| | Irmak Ertör| Miquel Ortega Cerdà| Recerca
2015

La creixent demanda de productes pesquers i l’estancament de les captures ha impulsat el creixement de l’aqüicultura a nivell mundial, fet que ha portat a un augment…

Adapting established instruments to build useful food sovereignty indicator
| | Miquel Ortega Cerdà| Recerca
2014

El context recent de l’emergència alimentària mundial i la crisi ecològica ha augmentat la rellevància de la lluita dels pobles per la sobirania alimentària (FSV), que promou la…

Veure totes les publicacions