En aquesta secció trobareu les principals publicacions d’àmbit català, estatal o internacional realitzades pels membres d’ENT. Sempre que és possible, es prioritza la publicació a revistes d’accés obert, o si més no es tractarà d’assolir que l’article sigui ofert en format de lliure accés, per tant en moltes ocasions podreu llegir el contingut complert. Si no és així, si us plau feu-nos arribar un correu electrònic a info@ent.cat sol·licitant més informació.

DARRERES PUBLICACIONS
Incidencia de los impropios sobre la calidad del compost producido en las plantas de Cataluña
| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues| Recerca
2017

L’article resumeix l’estudi realitzat per ENT “Anàlisi de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de…

A new way to estimate the direct and indirect rebound effect and other rebound indicators
| | Jaume Freire González| Recerca
2017

En els darrers anys s’han fet alguns avenços respecte mètodes i evidències empíriques sobre l’efecte rebot directe i indirecte. No obstant això, aquests mètodes són…

Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture
| | Irmak Ertör| Miquel Ortega Cerdà
2017

L’article fa una anàlisi de discursos europeus relacionats amb aqüicultura i identifica i discuteix els objectius i les suposicions que contenen per obrir un espai per a nous debats…

Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems
|
2017

El desenvolupament de sistemes sostenibles de gestió de residus sòlids (SWM) requereix considerar els impactes tant econòmics com ambientals. El càlcul del Societal life-cycle…

The Economic Impacts of Droughts: A Framework for Analysis
| Jaume Freire González| Recerca
2016

Les sequeres són una tipologia específica de fenomen natural. Les anàlisis econòmiques dels impactes de les sequeres requereixen un marc que sigui capaç de tenir en compte les…

Economic structure and energy savings from energy efficiency in households
| | Ignasi Puig Ventosa| Jaume Freire González| Recerca
2016

L’article tracta sobre l’eficiència energètica a les llars. Quan es produeix una millora de l’eficiència energètica a la llar, diversos mecanismes, agrupats sota el…

The Barcelona agreement: a manifesto towards the spearfishing of the future
| Lydia Chaparro
2016

En motiu de la celebració del seu 70 aniversari, l’Associació de Pesca Submarina de Barcelona (APS) va decidir escriure un manifest anomenat: “La carta de Barcelona: un…

Climate Change and Adaptation in Rural Areas: An Integrated Case Study of Winter Tourism and Mountain Agriculture in the Catalan Pyrenees
| Ignasi Puig Ventosa| Recerca
2016

El Pirineu català ha estat exposat a canvis ràpids i radicals sobre l’ús del sòl en un termini de temps molt curt. Ara, com a ecosistema mediterrani de muntanya vulnerable, ha de…

Eficiencia energética y efecto rebote. Conceptos, métodos y politicas
| | Jaume Freire González| Recerca
2016

L’efecte rebot es produeix quan un increment de l’eficiència energètica no es tradueix en l’estalvi energètic que s’esperava. Això és degut a que es produeix un abaratiment del…

Las tasas de residuos en España
| | Ignasi Puig Ventosa| Recerca| Sergio Sastre Sanz
2016

La taxa de residus és en general la taxa que més recaptació aporten als municipis i altres entitats locals, atès que la gestió de residus és un servei de prestació obligatòria i amb…

Veure totes les publicacions