Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea d’Economia i Medi Ambient se centra en les relacions entre el sistema socioeconòmic i el medi ambient. El principals projectes dins d’aquesta àrea consisteixen en l’anàlisi, la planificació, el disseny, la implementació i l’avaluació ex-ante i ex-post de polítiques econòmiques ambientals, incloent una triple perspectiva econòmica, ambiental i legal. Per a fer-ho ENT s’emmarca en els postulats i mètodes provinents de l’economia ecològica, l’economia ambiental i l’economia pública. Una de les principals àrees d’expertesa és la fiscalitat ambiental i en general els instruments econòmics de política ambiental, en la qual s’ha treballat des de l’àmbit local (p.e. fent projectes ambientalització d’ordenances fiscals o de taxes de residus) fins a l’àmbit nacional i internacional.

ENT té expertesa en l’ús de mètodes d’economia aplicada, com ara l’estadística i els mètodes quantitatius, el modelatge economètric, l’anàlisi d’impacte econòmic, els mètodes d’anàlisi input-output (monetaris, físics i aplicats al medi ambient), el modelatge d’equilibri general computable, la valoració ambiental i d’intangibles, l’avaluació de projectes públics i privats, l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia i l’anàlisi de la pobresa i la desigualtat, entre altres.

DESTAQUEM
Finalitza el projecte sobre adaptació al canvi climàtic de zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural
| Notícies
FUNDACIO ENT
2018

El projecte, finançat per la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), es va centrar en l’anàlisi de l’impacte i…

Cinquena sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i infraestructura verda a la regió urbana de Barcelona
| Notícies
ENT
2018

El passat dimarts 6 de març va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la cinquena sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i…

Trobada de coordinació del projecte NATURVATION a Györ (Hongria)
| Notícies
ENT
2018

Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) van participar a les reunions del grup coordinador del projecte NATURVATION i de preparació de les sessions URIP (Urban-Regional Innovation…

Nou projecte sobre l’impacte socioeconòmic de la custòdia del territori a Espanya
| Notícies
FUNDACIO ENT
2018

La Fundació ENT va ser seleccionada per a desenvolupar el projecte “Análisis socio-económico de la custodia del territorio en España” en el marc de la convocatòria per a la…

Acceptat a la revista Sustainability el nou article de Jaume Freire (ENT) sobre una reforma fiscal ambiental
| Notícies
ENT
2018

El nou article de Jaume Freire (ENT-Hardvard) titulat “Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model” ha estat acceptat…

Veure tots