Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea d’Economia i Medi Ambient se centra en les relacions entre el sistema socioeconòmic i el medi ambient. El principals projectes dins d’aquesta àrea consisteixen en l’anàlisi, la planificació, el disseny, la implementació i l’avaluació ex-ante i ex-post de polítiques econòmiques ambientals, incloent una triple perspectiva econòmica, ambiental i legal. Per a fer-ho ENT s’emmarca en els postulats i mètodes provinents de l’economia ecològica, l’economia ambiental i l’economia pública. Una de les principals àrees d’expertesa és la fiscalitat ambiental i en general els instruments econòmics de política ambiental, en la qual s’ha treballat des de l’àmbit local (p.e. fent projectes ambientalització d’ordenances fiscals o de taxes de residus) fins a l’àmbit nacional i internacional.

ENT té expertesa en l’ús de mètodes d’economia aplicada, com ara l’estadística i els mètodes quantitatius, el modelatge economètric, l’anàlisi d’impacte econòmic, els mètodes d’anàlisi input-output (monetaris, físics i aplicats al medi ambient), el modelatge d’equilibri general computable, la valoració ambiental i d’intangibles, l’avaluació de projectes públics i privats, l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia i l’anàlisi de la pobresa i la desigualtat, entre altres.

DESTAQUEM
Nou article de Jaume Freire (ENT) sobre la necessitat d’una Reforma Fiscal Ecològica a Diario 16
| Notícies
ENT
2018

Diario 16 ha publicat un article de Jaume Freire (ENT) titulat “¿Por qué es necesario impulsar una Reforma Fiscal Ecológica?”.
Més enllà d’un impost, o un conjunt…

Nou article a la revista Equipamiento y servicios municipales titulat “Una mirada a las tasas de residuos en España 2018″
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Ignasi Puig, Sergio Sastre i Marc Iriani (ENT) són els autors d’un nou article sobre les taxes de residus a Espanya. Publicat a la revista Equipamiento y servicios municipales (nº…

Workshop sobre incentius per a la conservació de la terra a Madrid
| | Notícies
FUNDACIO ENT
2018

Del 5 al 7 de novembre de 2018, l’ELCN organitzarà un workshop sobre incentius per a la conservació de la terra a Madrid. Ignasi Puig (ENT) farà una presentació sobre el pagament…

Jaume Freire (ENT) presenta els resultats del projecte METRES a l’EMP-E conference 2018 “Modelling Clean Energy Pathways”
| Notícies
ENT
2018

Jaume Freire (ENT) ha presentat els resultats del projecte METRES a l’EMP-E conference 2018 “Modelling Clean Energy Pathways” que s’ha celebrat a Brussel·les (Bèlgica)…

Nova edició del curs de fiscalitat ambiental en l’àmbit local coorganitzat pel COAMB i ENT
| Notícies
ENT
2018

Què és la fiscalitat ambiental? Quins són els beneficis ambientals d’aplicar-la? Quines opcions tenen els ens locals per ambientalitzar els impostos i les taxes municipals? Quins…

Veure tots