Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea d’Economia i Medi Ambient se centra en les relacions entre el sistema socioeconòmic i el medi ambient. El principals projectes dins d’aquesta àrea consisteixen en l’anàlisi, la planificació, el disseny, la implementació i l’avaluació ex-ante i ex-post de polítiques econòmiques ambientals, incloent una triple perspectiva econòmica, ambiental i legal. Per a fer-ho ENT s’emmarca en els postulats i mètodes provinents de l’economia ecològica, l’economia ambiental i l’economia pública. Una de les principals àrees d’expertesa és la fiscalitat ambiental i en general els instruments econòmics de política ambiental, en la qual s’ha treballat des de l’àmbit local (p.e. fent projectes ambientalització d’ordenances fiscals o de taxes de residus) fins a l’àmbit nacional i internacional.

ENT té expertesa en l’ús de mètodes d’economia aplicada, com ara l’estadística i els mètodes quantitatius, el modelatge economètric, l’anàlisi d’impacte econòmic, els mètodes d’anàlisi input-output (monetaris, físics i aplicats al medi ambient), el modelatge d’equilibri general computable, la valoració ambiental i d’intangibles, l’avaluació de projectes públics i privats, l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia i l’anàlisi de la pobresa i la desigualtat, entre altres.

DESTAQUEM
Nou projecte sobre l’efectivitat dels impostos sobre la contaminació atmosfèrica
| Notícies
FUNDACIO ENT
2017

L’Institut d’Estudis Fiscals (Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques) ens ha concedit a la Fundació ENT el projecte d’investigació…

Acceptat a la revista Journal of Policy Modeling el nou article de Jaume Freire (ENT) sobre fiscalitat ambiental
| Notícies
ENT
2017

El nou article de Jaume Freire (ENT) titulat “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” ha estat acceptat per la…

Participem a la jornada tècnica sobre custòdia del territori a nivell municipal
| | Notícies
ENT
2017

Ignasi Puig (ENT) participarà aquest dimecres 22 de novembre a la jornada tècnica titulada “Com puc dinamitzar i implementar la custòdia  el territori al meu municipi?”. La…

Ignasi Puig parlarà d’economia circular i fiscalitat a la 4a Jornada Networking del Gremi de Recuperació de Catalunya
| | Notícies
ENT
2017

Ignasi Puig (ENT) participarà a la 4a Jornada Networking del Gremi de Recuperació de Catalunya. La jornada se celebrarà el proper 23 de novembre a l’auditori d’ESADECREAPOLIS…

Ignasi Puig ponent a la 3a Jornada “Els municipis i la gestió dels residus”
| | Notícies
ENT
2017

Dilluns 13 de novembre se celebrarà la 3a Jornada “Els municipis i la gestió dels residus” a Barcelona, organitzada per la Fundació Fòrum Ambiental i la Diputació de Barcelona….

Veure tots