Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’àrea d’Economia i Medi Ambient se centra en les relacions entre el sistema socioeconòmic i el medi ambient. El principals projectes dins d’aquesta àrea consisteixen en l’anàlisi, la planificació, el disseny, la implementació i l’avaluació ex-ante i ex-post de polítiques econòmiques ambientals, incloent una triple perspectiva econòmica, ambiental i legal. Per a fer-ho ENT s’emmarca en els postulats i mètodes provinents de l’economia ecològica, l’economia ambiental i l’economia pública. Una de les principals àrees d’expertesa és la fiscalitat ambiental i en general els instruments econòmics de política ambiental, en la qual s’ha treballat des de l’àmbit local (p.e. fent projectes ambientalització d’ordenances fiscals o de taxes de residus) fins a l’àmbit nacional i internacional.

ENT té expertesa en l’ús de mètodes d’economia aplicada, com ara l’estadística i els mètodes quantitatius, el modelatge economètric, l’anàlisi d’impacte econòmic, els mètodes d’anàlisi input-output (monetaris, físics i aplicats al medi ambient), el modelatge d’equilibri general computable, la valoració ambiental i d’intangibles, l’avaluació de projectes públics i privats, l’anàlisi cost-benefici i cost-eficàcia i l’anàlisi de la pobresa i la desigualtat, entre altres.

DESTAQUEM
Apareix el primer newsletter del Projecte LIFE Clinomics
| Notícies
ENT
2017

Aquest darrer trimestre de l’any 2017, ha sortit a la llum el primer número del newsletter del projecte LIFE Clinomics.
CLINOMICS pretén augmentar la resiliència de les entitats…

Publicat a la revista Estudios Turísticos l’article de Luís Campos i Ignasi Puig sobre canvi climàtic i zones urbanes costaneres d’interès turístic
| Notícies
FUNDACIO ENT
2017

Publicat a la revista Estudios Turísticos l’article d’Ignasi Puig i Luís Campos (Fundació ENT) “Adaptación al Cambio Climático de Zonas Urbanas Costeras con Elevada…

Publicat l’informe ‘Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform’
| Notícies
ENT
2017

La Comissió Europea ha publicat l’informe ‘Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform’…

Publicat a la revista Journal of Policy Modeling el nou article de Jaume Freire (ENT) sobre fiscalitat ambiental
| Notícies
ENT
2017

El nou article de Jaume Freire (ENT-Hardvard) titulat “Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: a critical review” ha estat…

Tercera sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i infraestructura verda a la regió urbana de Barcelona
| Notícies
ENT
2017

El passat dimarts 5 de desembre va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la tercera sessió de la Taula per a l’aplicació de solucions basades en naturalesa i…

Veure tots